Formulář o uplatnění práv

Správce osobních údajů (dále jen „správce“)

Zuzana Vojáčková, IČ 87416000, sídlem Jiránkova 2215, 530 02 Pardubice

Identifikace subjektu údajů

Jméno a příjmení: _________________________________________________

Datum narození: _________________________________________________

Adresa: _________________________________________________

Další identifikace (e-mail, telefonní číslo,…): _______________________________

Předmět žádosti – Jaké právo chci využít

Právo na přístup ANO ☐ - NE ☐

Přeji si sdělit, zda jsou o mé osobě zpracovávány osobní údaje. ANO ☐ - NE ☐

Přeji si sdělit, jaké osobní údaje jsou o mé osobě zpracovávány. ANO ☐ - NE ☐

Přeji si zaslat kopii zpracovávaných osobních údajů o mé osobě. ANO ☐ - NE ☐

- na následující emailovou adresu: ____________________;

- na jinou adresu: ________________________________________.

Přeji si sdělit jiné informace týkající se osobních údajů o mé osobě (uveďte): ANO ☐ - NE ☐

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(např. účel zpracování, příjemci, kterým byly nebo budou údaje poskytnuty apod.)

Právo na opravu ANO ☐ - NE ☐

Přeji si opravit/doplnit následující osobní údaje: ____________________________________

Aktuální hodnota osobních údajů je: ____________________________________

Právo na výmaz ANO ☐ - NE ☐

Přeji si, abyste o mně dále nezpracovávali následující osobní údaje ____________________________ a vymazali je z vašich systémů.

Právo na omezení zpracování ANO ☐ - NE ☐

(popište, jaké zpracování si přejete omezit, případně uveďte, kterých osobních údajů se má omezení týkat)

__________________________________________________________________________________

Právo na přenositelnost ANO ☐ - NE ☐

Žádám o přenos těchto/všech osobních údajů, které o mě zpracováváte, ___________________________, v následujícím formátu ________________.

Údaje přeneste mně na následující emailovou adresu: _______________ ANO ☐ - NE ☐

NEBO

Údaje přeneste přímo následujícímu novému správci: ANO ☐ - NE ☐

Jméno správce: ___________________________

Adresa správce: ___________________________

Email správce: ___________________________

Telefon správce: ___________________________

Právo vznést námitku proti zpracování ANO ☐ - NE ☐

Tímto Vznáším námitku proti zpracování mých osobních údajů, která spočívá v následujícím:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Důvod žádosti

Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, uveďte, prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověno. 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.